ชื่อเรื่องรายละเอียดการตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2546
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.40
เล่มที่ก-ร
หัวเรื่อง1.ครุภัณฑ์ - - กรมธนารักษ์.
2.การตรวจนับครุภัณฑ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004707อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ