ชื่อเรื่องโสตถิธรรม (21)
ผู้แต่งคนที่ 1พัดชา อาริยวัฒน์
เลขเรียก294.342
เลขผู้แต่งพ-ส
เลขมาตรฐานสากล9747783193
หัวเรื่อง1.การปฏิบัติธรรม.
2.ธรรมะ.
3.การฝึกจิต.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สุรวัฒน์
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า234 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004808อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ