ชื่อเรื่องAnnual Report 2005
ผู้แต่งคนที่ 1Ministry of Information and Communication Technology
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง354.750
เล่มที่M-A
หัวเรื่อง1.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
2.Ministry of Information and Communication Technology.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์Ministry of Information and Communication Technology
ปีที่พิมพ์2005
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า104 p.
ภาษาeng
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004812อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ