ชื่อเรื่องตามรอยพระยุคลบาท
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก895.915
เลขผู้แต่งส-ต
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน.
2.ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ดอกเบี้ย
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า48 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004824อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ