ชื่อเรื่องนานาสาระ
ผู้แต่งคนที่ 1ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งธ-น
เลขมาตรฐานสากล9743405852
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
ครั้งที่พิมพ์7
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า99 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004848อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ