ชื่อเรื่องคู่มือคำอธิบายและแนวทางปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เลขเรียก350
เลขผู้แต่งส-ค
เลขมาตรฐานสากล9749182006
หัวเรื่อง1.การมอบอำนาจหน้าที่.
2.ระเบียบปฏิบัติราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า90 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004852อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ