ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก323
เลขผู้แต่งช-ค
เลขมาตรฐานสากล9740009867
หัวเรื่อง1.สิทธิของพลเมือง.
2.เสรีภาพ.
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า63 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004859อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ