ชื่อเรื่องพระคุณของแม่
ผู้แต่งคนที่ 1พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
เลขเรียก294.35
เลขผู้แต่งพ-พ
หัวเรื่อง1.มารดา.
2.ความกตัญญู - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์พระธรรมโกศาจารย์
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า20 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004862อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ