ชื่อเรื่องภาวะผู้นำ : ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ
ผู้แต่งคนที่ 1พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
เลขเรียก303.34
เลขผู้แต่งพ-ภ
หัวเรื่อง1.ผู้นำ - - พฤติกรรม.
2.ภาวะผู้นำ.
3.นักบริหาร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า34 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004871อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ