ชื่อเรื่อง20 กระทรวงกลไกของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก351.593
เลขผู้แต่งส-ย
เลขมาตรฐานสากล9749771117
หัวเรื่อง1.กระทรวง - - ไทย.
2.ส่วนราชการ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า498 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004887อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ