ชื่อเรื่องรายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการ {34}เสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต{34} จังหวัดชัยนาท
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก307.14
เลขผู้แต่งส-ร
หัวเรื่อง1.การพัฒนาชุมชน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า100 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004927อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ