ชื่อเรื่องคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขเรียก352.059
เลขผู้แต่งส-ค
เลขมาตรฐานสากล9749545729
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ - - การทำงาน.
2.การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
3.ข้าราชการ - - การบริหาร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า232 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004936อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ