ชื่อเรื่องข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.23
เลขผู้แต่งส-ข
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.สำนักนายกรัฐมนตรี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า359 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004940, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
008723, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ