ชื่อเรื่องเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2549
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
เลขเรียก305.23
เลขผู้แต่งส-ย
เลขมาตรฐานสากล9749800656
หัวเรื่อง1.เยาวชน.
2.บุคคลดีเด่น.
3.ศิลปะกับเยาวชน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์
ปีที่พิมพ์2537
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า213 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004947อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ