ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง351.606
เล่มที่ส-ร
หัวเรื่อง1.สำนักงานพลังงานแห่งชาติ -- รายงานประจำปี.
2.รายงานประจำปี 254
3.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ฐานันดร์ พรีเพลส แอนด์ ปริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า80 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004948อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ