ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ.2550 - 2554
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.959
เลขผู้แต่งส-ผ
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วี.เจ.พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า177 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ -- สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004951, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
004952, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
008744, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
008745, ฉ.4อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ