ชื่อเรื่องเรือวัฒนธรรมชาวนำลุ่มเจ้าพระยา
ผู้แต่งคนที่ 1ไพฑูรย์ ขาวมาลา
เลขเรียก390.095
เลขผู้แต่งพ-ร
เลขมาตรฐานสากล9749081269
หัวเรื่อง1.เรือ.
2.การแข่งเรือ.
3.ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี.
4.วัฒนธรรมไทย.
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า141 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
004999อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ