ชื่อเรื่องคำธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร
ผู้แต่งคนที่ 1มานิตย์ จุมปา
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งม-ค
เลขมาตรฐานสากล9749942493
หัวเรื่อง1.การบริหารรัฐกิจ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
ราคา180
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า300 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005020อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ