ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตร การบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 กลุ่มวิชาที่ 2 เศรษฐกิจโลก
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพระปกเกล้า
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า56 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005088อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ