ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2546 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง332.405
เล่มที่ก-ร
ฉบับที่ฉ.3
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์.
2.กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
3.รายงานประจำปี 254
4.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า68 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005258, ฉ.3อยู่รายงานประจำปี
009220, ฉ.4อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ