ชื่อเรื่องธรรมนูญชีวิต : A constitution for living
ผู้แต่งคนที่ 1พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งพ-ธ
เลขมาตรฐานสากล9747891573
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
2.การปฏิบัติธรรม.
3.พุทธจริยธรรม.
ครั้งที่พิมพ์5
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า85 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005297อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ