ชื่อเรื่องธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รายงานประจำปี 2547
ผู้แต่งคนที่ 1ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง346.082
เล่มที่ธ-ธ
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 254
2.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า55 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005306อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ