ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน
ผู้แต่งคนที่ 1กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง331
เล่มที่ก-ร
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 254
2.
3.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า83 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005318อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ