ชื่อเรื่องทศพิธราชธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
เลขเรียก294.304
เลขผู้แต่งก-ท
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9745808073
หัวเรื่อง1.ทศพิธราชธรรม.
2.ราชธรรม.
3.ธรรมเทศนา.
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พระมหามกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า71 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005332, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
005333, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ