ชื่อเรื่องคู่มือสวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น ฉบับกรมการศาสนา ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นดัวยธรรมะ
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งก-ค
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9749681029
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนา - - บทสวดมนต์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า115 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005334, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
005335, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ