ชื่อเรื่องการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
เลขเรียก294.382
เลขผู้แต่งก-ก
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.พระไตรปิฎก.
2.ธรรมกับชีวิตประจำวัน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า70 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005336, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
005337, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ