ชื่อเรื่องคู่มือการวางแผนและบริหารกำลังคน การใช้โปรแกรม DPIS II
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก005
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.การใช้โปรแกรม Dpis II.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรออฟเซท
ปีที่พิมพ์2535
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า161 หน้า.
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005365อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ