ชื่อเรื่องจิตวิทยให้บริการปรึกษา
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์ประชาบดี
เลขเรียก150
เลขผู้แต่งศ-จ
เลขมาตรฐานสากล97469744066
หัวเรื่อง1.จิตวิทยา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า56 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005418อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ