ชื่อเรื่องทางสายเอกอธิษฐานบารมี
ผู้แต่งคนที่ 1สนอง วรอุไร
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งส-ท
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9749218086
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
2.วิปัสสนา.
3.สมาธิ.
ครั้งที่พิมพ์7
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า104 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005452, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
005895, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ