ชื่อเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตร
ผู้แต่งคนที่ 1ดังตฤณ
เลขเรียก294.382
เลขผู้แต่งด-ม
หัวเรื่อง1.พระสูตร.
2.พุทธศาสนา.
3.สติปัฏฐาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า514 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005454อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ