ชื่อเรื่องทุกข์กระทบธรรมกระเทือน
ผู้แต่งคนที่ 1ว.วชิรเมธี
เลขเรียก294.307
เลขผู้แต่งว-ท
เลขมาตรฐานสากล9749698568
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนา - - คำถามและคำตอบ.
2.ธรรมะ - - คำถามและคำตอบ.
3.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
ราคา145
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า144 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005460อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ