ชื่อเรื่องพุทธประวัติจากพระโอษฐ์
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.309
เลขผู้แต่งพ-พ
เลขมาตรฐานสากล9749347021
หัวเรื่อง1.พระพุทธเจ้า.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เพชรประกาย
ปีที่พิมพ์2548
ราคา160
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า272 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005501อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ