ชื่อเรื่องแก่นพุทธศาสน์
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.304
เลขผู้แต่งพ-ก
เลขมาตรฐานสากล974932269X
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนา - - ปาฐกถา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เพชรประกาย
ปีที่พิมพ์2548
ราคา110
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า144 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005502อยู่หนังสือทั่วไป
007149อยู่หนังสือทั่วไป
009683, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
011132, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ