ชื่อเรื่องพุทธบริษัทที่ดีต้องเป็นคนของโลกไม่ใช่คนของตัวกู - ของกู
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.312
เลขผู้แต่งพ-พ
เลขมาตรฐานสากล9749487982
หัวเรื่อง1.ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2549
ราคา140
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า224 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005508อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ