ชื่อเรื่องนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.34
เลขผู้แต่งพ-น
เลขมาตรฐานสากล9749405951
หัวเรื่อง1.นิพพาน.
2.การปฏิบัติธรรม.
3.ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เพชรประกาย
ปีที่พิมพ์2549
ราคา120
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า176 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005511อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ