ชื่อเรื่องธรรมวาทะของพุทธทาส
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.315
เลขผู้แต่งพ-ธ
เลขมาตรฐานสากล9748819945
หัวเรื่อง1.ธรรมะ.
2.ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บุพนิมิต
ปีที่พิมพ์2550
ราคา145
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า192 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005513อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ