ชื่อเรื่อง7 เดือนบรรลุธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1ดังตฤณ
เลขเรียก294.301
เลขผู้แต่งด-จ
เลขมาตรฐานสากล9749368231
หัวเรื่อง1.พุทธปรัชญา.
2.พุทธศาสนา - - หัวข้อธรรม.
ครั้งที่พิมพ์9
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2549
ราคา295
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า512 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005526อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ