ชื่อเรื่องธรรมบรรยายพิเศษในสวนโมกข์
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.34
เลขผู้แต่งพ-ธ
เลขมาตรฐานสากล9744976130
หัวเรื่อง1.อริยสัจ
2.
3.พุทธศาสนา.
4.อานาปานสติ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2545
ราคา200
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า242 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005528อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ