ชื่อเรื่อง{34}อยู่ด้วยกันวันอาทิตย์{34}
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า32 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005531อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ