ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการการประเมินผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า28 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005537จำหน่ายหนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ