ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานการศึกษาทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์หจก. เทพเพ็ญวานิสย์
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า26 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005538อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ