ชื่อเรื่องรวมกฎหมาย / ประเทศ / ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขเรียก334.023
เลขผู้แต่งก276พ
เลขมาตรฐานสากล9749800184
หัวเรื่อง1.ผู้สูงอายุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
2.ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์.
3.ผู้สูงอายุ -- นโยบายของรัฐ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า62 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005543อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ