ชื่อเรื่องการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขเรียก303.44
เลขผู้แต่งก-ก
หัวเรื่อง1.การพัฒนาสังคม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า150 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005549อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ