ชื่อเรื่องสรุปแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9747774461
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า24 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005550, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
009040, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ