ชื่อเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบผลการประชุมและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ สมัยที่ 34
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขเรียก323.34
เลขผู้แต่งก-อ
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.สิทธิสตรี.
2.สตรี - - สถานภาพทางกฎหมาย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า76 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
ย้อนกลับ