ชื่อเรื่องการเมืองคืออะไร ? หนทางรอดมนุษย์ คือ ธรรมิกสังคมนิยม
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.337
เลขผู้แต่งพ-ก
เลขมาตรฐานสากล9749418441
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับการเมือง.
2.พุทธศาสนากับสังคม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์งานดี
ปีที่พิมพ์2549
ราคา170
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า280 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005589อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ