ชื่อเรื่องพระราชา กำลังเพื่อความชนะอย่างสูงสุดทุกชนิด
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.309
เลขผู้แต่งพ-พ
เลขมาตรฐานสากล9748814556
หัวเรื่อง1.พระราชา.
2.ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อุษาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
ราคา80
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า200 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005590อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ