ชื่อเรื่องพินัยกรรมของพุทธทาสระบบธรรม (เท่า) ที่นึกได้
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.36
เลขผู้แต่งพ-พ
เลขมาตรฐานสากล9749371259
หัวเรื่อง1.พุทธทาสภิกขุ - - ชีวิตประจำวัน - - การบันทึก.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์งานดี
ปีที่พิมพ์2548
ราคา435
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า19 ซม.
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005591อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ