ชื่อเรื่องต่อไปนี้เราจะทำจริง แน่วแน่จริงทุก ๆ อย่าง แม้ที่สุดแต่การเขียนบันทึกประจำวัน
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.36
เลขผู้แต่งพ-ต
เลขมาตรฐานสากล9743238888
หัวเรื่อง1.พุทธทาสภิกขุ - - ชีวิตประจำวัน - - การบันทึก.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
ราคา450
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า800 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005594อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ