ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้แต่งคนที่ 1สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
เลขเรียก300.72
เลขผู้แต่งส-ร
เลขมาตรฐานสากล9748163938
หัวเรื่อง1.สังคมศาสตร์ - - วิจัย.
2.รัฐประศาสตร์ - - วิจัย.
ครั้งที่พิมพ์8
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2549
ราคา250
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า267 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005624อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ